אודות

אודות

מי אנחנו

עמותת "מכניסי רחמים"

עמותת "מכניסי רחמים" ע"ש מרן הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זיע"א ראב"ד ג'רבא (שהיה ראש ישיבה והעמיד תלמידים ת"ח רבים, שכמה מהם היו לימים גדולי הדור הקודם), הוקמה ע"י נינו הרב אברהם סגרון שליט"א בשנת התש"פ, במטרה להקים מוסדות תורה בדרכו ובדרכם של כל גדולי ישראל, ובכללם רבני הספרדים ועדות המזרח ומתוך הבנת גודל השעה והתקופה "אתחלתא דגאולה", בתקומת עם ישראל בארצו.
במשך שנים עלו ברעיונו של הרב סגרון רעיונות להקמת ישיבה ומוסדות נוספים לבנים ולבנות, אשר יחנכו את תלמידיהם לגדלות בתורה ולהתעלות בקדושה וטהרה, לאורם של גדולי ישראל מכל העדות, ספרד ואשכנז, תוך הדגשת שיטת לימודם ואורח חייהם של גדולי ומאורי יהדות ספרד והמזרח, מסורת שזוהרה התעמעם ונשכח מעט במרוצת השנים, ולאורו של מרן הגאון רבינו אברהם יצחק הכהן קוק זיע"א שמאיר לנו את הבנת התקופה הגדולה – תהליך תקומת וגאולת ישראל – בה אנו זוכים להיות.

חברי העמותה

הרב סגרון חבר למספר תלמידי חכמים ולאנשים נוספים וכך הוקמה העמותה. בעמותה שבעה חברים, הרב אברהם סגרון ועוד שישה: הרה"ג יוסף עסיס שליט"א מירושלים (אשר מתעתד להיות ראש הישיבה הקטנה אי"ה), הרב יעקב הכהן שליט"א ממושב ברכיה (שבעז"ה ילמד בישיבה), מר יעקב מרואני הי"ו מירושלים, מר חיים טייב הי"ו מלוד (גבאי בהכ"נ הטוניסאי "בית אליהו" בו תשכון הישיבה בעז"ה), מר יוסי טרבלסי הי"ו מלוד (גבאי בהכ"נ הטוניסאי "בית ברוך" בלוד), מר יעקב סגרון הי"ו מנתיבות.

המוסדות שתחת ניהול העמותה

הקמת הישיבה הקטנה

בחודש ניסן התשע"ט, החל הרב סגרון בסבב פגישות למען הקמת ישיבה לצעירים לאומית, אשר בה ילמדו מקצועות קודש בלבד, בדרכם של גדולי ישראל מכל הסוגים והעדות ובמיוחד לאורם ובשיטת לימודם של רבני הספרדים ועדות המזרח ולאור השקפתו והגותו של מרן הראי"ה קוק זיע"א.

את תפקיד ראש הישיבה, הציע לרה"ג יוסף עסיס שליט"א – ת"ח גדול בעל שיעור קומה ובעל אישיות מיוחדת, ויחד הם החלו לתכנן בעז"ה את הקמת הישיבה.

ביום כ"א אייר באותה שנה נלקח לבית עולמו הרה"ג הדיין המצויין רבי צבי סגרון זצ"ל וזיע"א, מח"ס "משפט הצבי" ועוד, (אביו של מייסד המוסדות הי"ו, שעוד בחייו נתן את ברכתו להקמת הישיבה), הרב היה ת"ח ופוסק עצום ובעל בקיאות בל חלקי השו"ע, לפיכך הוחלט לקרוא לישיבה על שמו –"עטרת צבי".

מטרות נוספות

העמותה רואה ערך וחשיבות גדולה בקיום מצוות ישוב ארץ ישראל בדורינו דור ה"אתחלתא דגאולה" ובין היתר בהגברת הנוכחות היהודית בעיר "לוד" – עיר התנאים הקדומה, אשר בשנים האחרונות, שכונות רבות בה התרוקנו מיהודים והתמלאה בבני ישמעאל החפצים להשתלט על ארצינו כולה. היהודים שעוד נותרו באותן שכונות זקוקים לחיזוק ועזרה וזו אחת מהסיבות שהישיבה תוקם אי"ה בשכונת "רמת אשכול" בעיר לוד.

כמו כן, העמותה רואה ערך וחשיבות גדולה בהגברת התורה והקדושה בעם ישראל, ע"י שיעורי תורה להמון הרחב ופעילויות נוספות.

העמותה רואה ערך וחשיבות גדולה בפעילויות של חסד בתוך אחינו בית ישראל ותשתדל לפעול בעזרה ובגמילות חסדים.

חזון לעתיד

בעזרת ה', לאחר שתהיה הצלחה בפרויקטים הנוכחיים שהעמותה לקחה על עצמה (ובפרט בהקמת הישיבה הקטנה), מטרת העמותה להקים מוסדות נוספים ברוח זו לבנים ולבנות, ביניהם –ישיבה גבוהה "משאת משה" ע"ש מרן הגאון רבי משה שתרוג זיע"א ראב"ד תוניסיה (שלא מקבר הועלו עצמותיו לארץ ישראל ונטמן  בעיר לוד) ומרן הגאון רבי משה כלפון הכהן זיע"א ראב"ד ג'רבא (שייסד שיטת לימוד ייחודית לידיעת דרכי פסיקת ההלכה, ולאורו עוצבה שיטת הלימוד המתוכננת בישיבות שתחת מוסדותינו).

חברי העמותה וצוות הישיבה עם הרה"ג חיים שמילה שליט"א ורבי פנחס הכהן שליט"א נכדו של מרן רבינו משה כלפון הכהן זיע"א 

קריאה לציבור

עמותת "מכניסי רחמים" קוראת לציבור להירתם לעזור ולקחת חלק למען הפעילות החשובה, ולמען קירוב הגאולה ע"י הגדלת אורה של תורה ועשיית מעשים טובים.