הישיבה הקטנה "עטרת צבי"

עטרת צבי

ישיבה קטנה

אי"ה בשנת הלימודים הבאה – התשפ"א (אלול התש"פ), עמותת "מכניסי רחמים" מתכננת לפתוח ישיבה קטנה לאומית "עטרת צבי" ע"ש הרה"ג צבי סגרון זצ"ל, בעיר לוד.​

הישיבה קרויה ע"ש של הדיין המצויין, הגאון הגדול רבי צבי סגרון זצ"ל שנלב"ע ביום כ"א אייר התשע"ט בקיצור ימים ושנים. הרב צבי היה שקדן גדול ופוסק מובהק בכל חלקי התורה וכתב ספרים רבים בהלכה ובאגדה.

הישיבה מוקמת בכדי לחנך ולגדל בחורים לתורה ויראת שמים ולאהבת העם והארץ. הישיבה תתנהל ברוח של "כלל ישראל", הבחורים יפגשו בנוסף ללימוד המוכר גם במורשת חכמי הספרדים ועדות המזרח, שיטת לימודם הייחודית והמקורית.

הישיבה מיועדת ופותחת את שעריה לכל בחור שרוצה לגדול בתורה הקדושה מתוך יראת שמים, ובפרט לבחורים שחפצים להתחנך בדרכה של הישיבה ולהיחשף לתכניה היחודיים.

10/10

שיטת הלימוד

שיטת לימוד הגמרא בישיבה, תהיה בעז"ה "עומק הפשט", ללא פלפולים מיותרים, להבין היטב היטב את דף הגמרא, את דברי רש"י והתוספות, ולהפנים שכל מילה חשובה מה הוקשה לרש"י ולתוספות? ומדוע הוסיפו מילה מסויימת בדבריהם, בזמן הלימוד יושם דגש מיוחד על לימוד דברי מהרש"א בכל סוגיה, אשר ספריו משמשים אבן דרך להבנת פשט הסוגיא בצורה יסודית. כמו כן ילמדו בישיבה את דברי המפרשים אשר דבריהם נסובים בעיקר על הבנת פשט המילים ועומק כוונת רש"י, תוס' ומהרש"א, בהם – ה"משמרות כהונה" ועוד.

בסוף השבוע יתקיים שיעור מאת ראש הישיבה, שיעסוק בהבאת דברי הראשונים על הסוגיא הנלמדת ואת פסיקת ההלכה בנידון.

בישיבה יושם דגש על כתיבת חידושי תורה שהתלמידים יכתבו בעצמם, הצוות יקדיש זמן לשבת איתם על זה,לעודדם לכך, להנחותם וללמדם כיצד כותבים בשפה בהירה.

בישיבה יתקיים לימוד הלכה מסודר, בו תבוא גם דעתם של חכמי הספרדים ועדות המזח. כמו כן נשתדל להגיע לרמה נאותה בלימוד, שתאפשר לימוד מסודר של טור בית יוסף. בכיתות הגבוהות, הישיבה תתווה לתלמידים את הדרך כיצד כותבים תשובה הלכתית, לפי שיטתו של מרן רבי משה כלפון הכהן זצ"ל (שכתב בקונטרס "עץ חיים").

בישיבה יתקיים לימוד מסודר של תנ"ך עם מפרשים, תולדות עם ישראל והכרת סדר ההשתלשלות הדורות וחיי גדולי ישראל, לימוד תורת העיבור, וכן לימוד הדקדוק והלשון אשר הם עומדים ברומו של עולם.

כמו כן ילמדו בישיבה ספרי אמונה, מוסר והשקפה, כתבי הרב קוק זצ"ל וכן ספרים של רבני הספרדים כמו רבי משה כלפון הכהן זצ"ל והראש"ל הרב עוזיאל זצ"ל.

דרך החינוך

הצוות פועל מתוך אמונה שה' נטע בכל תלמיד כישרונות ויכולות, ורק צריך לחשוף אותן בקרבו, הישיבה תהיה בנויה על יחס אישי של הצוות לתלמידים והבנת נפשו ואישיותו הייחודית של כל תלמיד, תוך קיום הפסוק "חנוך לנער על פי דרכו", כל נער לפי כישרונותיו ויכולותיו, מתוך שאיפה להגיע למיצוי הכישרונות ולהגברת השאיפות בכל תלמיד.

השאיפה היא לעורר את הרצון של התלמיד ולהאהיב עליו את הלימוד, כך שיבנה בעצמו משמעת עצמית.

בשאלות חנוכיות מורכבות, הצוות מתכוון להתייעץ עם רבנים ואנשי חינוך, ובפרט עם מורנו הדיין הרה"ג משה חביב שליט"א מבית אל (שמלמד שנים רבות בישיבה הגבוהה בבית אל), אשר מיום יסוד המוסדות מכוון את הצוות בעצות ותובנות חינוכיות.

הישיבה תנחיל לתלמידיה את אהבת התורה – ללמוד מתוך שמחת חיים ולא מתוך עצבות וקדרות, להיות מחוייבים להלכה, להיות עם עמוד שידרה, להיזהר ולא להיסחף אחר ההשקפות הפסולות המופצות ברחוב ובתקשורת.

וכחלק בלתי נפרד – נשתדל להנחיל לתלמידים את אהבת הארץ על כל מרחביה ואת ההבנה שבדור האחרון זכינו ל"אתחלתא דגאולה" עם הקמת המדינה וקיבוץ הגלויות הגדול לארץ ישראל וריבוי התורה.

 רווחה חומרית

הישיבה רואה חשיבות רבה ברווחתם החומרית של תלמידי הישיבה ואת חשיבותה הבלעדית ליכולת ללמוד ולשמחת החיים.

בעז"ה בישיבה יוגש אוכל טעים, מזין ובריא. הפנימיות יהיו נוחות וטובות ויתקיימו מידי פעם סיורים, טיולים להכרת הארץ ופעילויות שונות על מנת להשתחרר מעט מהעומס הלימודי.

צוות הישיבה

ראש הישיבה

הרב יוסף עסיס שליט"א, יליד שנת התשל"ב. גדל במושב ברכיה, למד במכון מאיר ואח"כ למד כעשרים שנה בישיבת מרכז הרב. הרב עסיס הוא תלמידו של הראש"ל הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל. הרב עסיס מתגורר בירושלים והינו ת"ח גדול, מלא בשמחה ומרץ ובעל אישיות מיוחדת.

ר"מ

הרב אברהם סגרון שליט"א, גדל בנתיבות בבית של תורה, למד בישיבות "מרכז הרב" ו"רועה ישראל" בישוב יצהר וכיום מתגורר בלוד. הרב סגרון לימד תלמידים במשך שנים – באופן פרטי, בתלמוד תורה ובעריכת פעילויות וקייטנות. הרב סגרון מביא עימו את שיטת הלימוד וההגות של חכמי הספרדים ודרך חינוך מיוחדת.

בישיבה יהיו אנשי צוות נוספים – ר"מים ומדריך, אשר שמותיהם יפורסמו בעז"ה כאשר הדברים יהיו סגורים.

בשנה"ל התשפ"א, הישיבה תהיה בעז"ה בבניין בהכ"נ "בית אליהו" בעיר לוד (רחוב בר אילן 1). בבניין יש בית מדרש רחב ידיים, כיתות, חדר אוכל גדול, מטבח חדש וחצר מגודרת.

בהכ"נ "בית אליהו" הוקם בשנת התש"ט ע"י עולי תונסיה, בית הכנסת גדול ומפואר ובו שבע היכלות.

במשך עשרות שנים היה שוקק חיים וגדוש במתפללים עד אפס מקום. ברבנות בהכ"נ שימש הרה"ג חואתי הסרוסי זצ"ל (נפטר לפני יותר מארבעים שנה) שעלה לא"י מהעיר גאבס והיה תלמידו של הרה"ק רבי חיים חורי זצ"ל.

בשנים האחרונות, החלה השתלטות ערבית על שכונת "רמת אשכול" הסמוכה וכמות היהודים פחתה בה באופן ניכר, לעומת זאת בשכונה היהודית "רמת אלישיב" הסמוכה מהצד השני, יש אוכלוסיה יהודית צעירה שלא ראתה בבית הכנסת "הטוניסאי" מקום מתאים בשבילם, וכיום רק מעט יהודים מבוגרים משתדלים במסירות להחזיק את בהכ"נ וכן הרב אברהם סגרון אשר הגיע להתגורר בלוד בחודש אב התשע"ח וכיום משמש כרב וחזן בבהכ"נ.

משום כך, ועד בית הכנסת בראשות מר חיים טייב הי"ו (חבר העמותה של הישיבה) רואים חשיבות גדולה בפתיחת הישיבה במקום בכדי לחזק את בית הכנסת, את השכונה ואת העיר לוד כולה.

בית הכנסת נמצא במקום בטוח, הוא לא נמצא בתוך שכונת "רמת אשכול" שבה רוב האוכלוסיה מוסלמית (אמנם קיים שם גם גרעין של משפחות יהודיות תורניות), אלא סמוך לה, מצידו השני של בית הכנסת שוכנת השכונה היהודית "רמת אלישיב (עם זאת ברור שנדאג בעז"ה שתהיה שמירה ניאותה כללי זהירות כמקובל בכל מוסדות החינוך).

צוות הישיבה עובד כעת על מציאת בניין נוח המתאים לפנימיה בשביל תלמידי הישיבה.

תנאי קבלה

  • השכר לימוד שההורים ידרשו לשלם מידי חודש – זול יחסית למה שמשלמים במוסדות אחרים בציבור הדתי לאומי – 850 ₪ בלבד, עם זאת יתכנו הנחות בבירור עם הנהלת הישיבה.
  • הישיבה תפתח את שעריה לכל תלמיד, ובלבד שרצונו ללמוד תורה בצורה רצינית ולהתנהג בצורה ניאותה המתאימה לבן ישיבה.
המלצות

המלצות

המלצות

צוות הישיבה ממשיך קיום פגישות עם גדולי ישראל להצגת רעיון הישיבה.

לבנתיים צוות הישיבה נפגש עם הראש"ל הרה"ג אליהו בקשי דורון שליט"א, מרן הגאון הרב מאיר מאזוז ראש ישיבת כסא רחמים שליט"א, הרה"ג דוד חי הכהן שליט"א מבת ים,  הרה"ג חיים שמילה שליט"א רב ומו"ץ בלוד והדיין הרה"ג משה חביב שליט"א מבית אל, וקיבל את תמיכתם וברכתם.

הרב אברהם סגרון עם הרב הגאון דוד חי הכהן מבת ים בקבלת ברכת והמלצת לעמותה

הרב אברהם סגרון בקבלת ברכת הראש"ל הרב בקשי דורון שליט"א להקמת הישיבה, ביום ג' כסלו התש"פ.

מכתב ההמלצה

מרן הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת כסא רחמים